Vi behöver en nollvision för fallolyckor

(Av Ing-Marie Elfström) Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2013 omkom 1662 personer i fallolyckor. Flest dödliga skador sker i åldersgruppen 80-89 år. Det är fyra gånger fler än i trafikolyckor. 270 000 personer uppsökte ett akutsjukhus. Kostnaderna för fallolyckor... Continue Reading →

Till vad går skolpengen i Vallentuna?

(Av Jaana Tilles) Den största delen av kommunens skatteintäkter går till Barn- och ungdomsnämnden. Under 2019 blir det nästan 800 miljoner kronor. Kommunens ambition är att våra skolor ska ligga bland de 30 bästa i landet. Då gäller det samtidigt att medvetet rikta pengarna dit de gör mest nytta och ger resultat. I Skolverkets kostnadsstatistik... Continue Reading →

Replik – Om SD:s bostadspolitik

(Av David Thell) Den 10:e januari fick jag en debattartikel publicerad i Mitti Vallentuna med skarp kritik mot Sverigedemokraternas föreslagna bostadspolitik i Vallentuna (läs här, längre version här). Idag kom SD:s replik skriven av SD:s gruppledare i Vallentuna, Martin Siltanen (läs här). Jag vill med detta inlägg ge en slutreplik. Först vill jag adressera påståendena... Continue Reading →

SD:s bostadspolitik är skadlig för Vallentuna

(Av David Thell) I lokal media har bostadssituationen i Vallentuna kommit i ljuset igen. Vallentuna har idag lägst andel hyresrätter av alla kommuner i hela landet och de högsta påslagen på andrahandshyror av alla kommuner i Stockholms län. Det är oerhört svårt att få tag i en hyresbostad i Vallentuna och på andrahandsmarknaden är hyrorna... Continue Reading →

Utan rörelse dör allt

(Av: Jerri Bergström) ”Att längta till ett samhälle som konstruerades för ett liv för 50 år sedan när vi istället behöver fundera på vilka beslut vi behöver ta idag för att klara samhället om 50 år.” Höger eller vänster, GAL eller TAN, är det som nu varit på modet de senaste valrörelserna. Men den politiska... Continue Reading →

Begränsa inte empati till julen

(Av David Thell) Människan är i många avseenden en komplex varelse. Vi varvar framsteg och medmänsklighet med obeskrivlig ondska. Samtidigt är människan i grunden ett flockdjur vars främsta framsteg bygger på samarbete. Professor Frans De Waal, framstående psykolog och primatolog, har under lång tid argumenterat för att människan av naturen är en mycket social varelse... Continue Reading →

Inför en ny hyresmodell för Vallentunas skolor

(Av Thomas Arctaedius) En relativt stor del av skolornas utgifter utgörs av hyra. En skola som hyr sina lokaler av Vallentuna kommun betalar hyra utifrån en modell för hur hyran bestäms, som fastställes av kommunen, en så kallad ”hyresmodell”. Vallentuna införde den 1 juli 2011 en ny hyresmodell som lite förenklat innebär att skolorna betalar... Continue Reading →

I mitten är det både smalt och trångt…

(Av Jerri Bergström) ...var något jag skrev för en tid sedan. Min tanke var att en strävan att identifieras som ett mittenparti alltid är en form av politiskt självskadebeteende med ett mer eller mindre tragiskt slut. Det är lite som med Centerextremisterna i Gösta Ekmans monolog om lagom- och veligheten, att alltid passa in och... Continue Reading →

Grönare mat i skolan och ett hållbarare Vallentuna

(av Sandra Rudeberg) Nyligen släppte FN:s klimatpanel, IPCC, en rapport som visar att klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott (i klimatavtalet som slöts i Paris i december 2015 är målet att den globala uppvärmningen ska stanna under 1,5 grader). Konsekvenserna av 2 graders global uppvärmning är ohyggliga med bland annat minskade skördar,... Continue Reading →

Våga prata med våra ungdomar, inte bara om.

(Av Gustav Elfström) 369 skolelever från Vallentuna har under år 2018 varit med och svarat på Stockholmsenkäten. Syftet med Stockholmsenkäten är bland annat att kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor, trygghet, hälsa m.m. samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. De som har svarat på enkäten gick vid tidpunkten i nionde klass på... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑