Snålt, okunnigt och pinsamt.

(Av Catharina Hedrenius) Samma personer som tycker att traditioner ska bevaras väljer att montera ner kultur. Det är snålt, okunnigt och pinsamt. Hur bidrar t.ex rika Täby till ett rikt kulturliv i storstadregionen? Jo, genom att lägga ner sin kulturskola och sedan snylta på grannkommunens skattebetalare: man tycker att Vallentuna ska stå för orkesterverksamhet i... Continue Reading →

Vi måste bryta åtstramningarnas förbannelse

(Av David Thell) "Det har varit en mycket bra satsning. Men i ekonomiskt kärva tider måste man spara där det går." Citatet kommer från kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (m) i en tidningsintervju på frågan om varför Vallentuna kommun dragit ner på antalet sommarjobb för ungdomar. Enligt den moderatledda alliansen befinner sig nämligen Vallentuna i ekonomiskt... Continue Reading →

Vardagens politiska samtal

(Av Ing-Marie Elfström) Idag på den Socialdemokratiska kongressen talar vi om det politiska samtalet. Vi behöver föra samtal om hur vi vill ha det i samhället. På arbetsplatser, i skolor, i media, hemma hos varandra vid köksbordet, i omklädningsrummet på gymmet. Vilka värderingar ska Sverige styras av? Hur vill vi att miljön ska förbättras, jämställdheten... Continue Reading →

Kommunen, lönen och jämställdheteni

(Av Jaana Tilles och David Thell) Alliansen planerar att skjuta på den årliga löneöversynen för kommunens anställda, från våren fram till hösten. Något som kan ses som ännu en effekt av att driva en kommun på konstant sparlåga. Kommunen motiverar beslutet med att man ännu inte kan se hur stort utrymme som finns i årets... Continue Reading →

AMA-utredningen borde granskas

(av David Thell) Den styrande alliansen i Vallentuna har valt att inte låta en extern part granska den utredning som föregick nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen AMA. Istället väljer man att lägga locket på och gå vidare med flera frågor obesvarade. Förtroendet för kommunens förtroendevalda och de processer som föregår kommunala beslut riskerar därmed att urholkas. Den... Continue Reading →

Vallentuna behöver bli en äldrevänlig kommun.

(Av Anna-Maria Valladolid) Vi lever allt längre, och andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det som brukar kallas för ”den demografiska utmaningen” behövs ett brett, strategiskt och förebyggande arbete.  Vi behöver förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Tvärpolitiskt, nämndövergripande och i dialog med Vallentunas... Continue Reading →

Vallentuna borde erbjuda kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

(Av Jaana Tilles) Bostad är en social rättighet. Personer med funktionsnedsättning tvingas samtidigt ofta ställa högre krav på storleken, tillgängligheten och ändamålsenligheten när det gäller bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Flertalet som är i behov av gruppbostäder, servicebostäder mm. har ingen möjlighet att själva välja sin bostad och med... Continue Reading →

Att tjäna pengar

(av David Thell) "I det här sosselandet är det fult att tjäna pengar". Har ni hört den kommentaren någon gång? Själv hör jag den då och då. I olika former men med samma grundbudskap; vi sossar är avundsjuka och att tjäna pengar tycker vi är fult. Ett utryck för en upplevd orättvisa. Har man hög... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑