Sluta att spara på våra barns framtid!

(Av Jaana Tilles) Socialdemokraterna i Vallentuna känner stor oro inför skolornas läsårsstart. Hur många av kommunens behöriga och legitimerade lärare har sökt sig till andra kommuner efter att ha tröttnat på Alliansens eviga besparingskrav nu när höstens arbete sätter igång i skolor och förskolor? Hur många elever möts av ännu en ny lärare? Finns det... Continue Reading →

Även en liten sluttning leder till avgrunden

(Av Jerri Bergström) För ganska precis trettio år sedan så blev jag utmanad av Torbjörn Larsson, min lärare i statskunskap, som ställde frågan: vad är viktigast, att beslutet är fattat i demokratisk ordning eller att beslutets innehåll är demokratiskt? Jag slet länge med den frågan utan att riktigt kunna svara. Nu tror jag att jag... Continue Reading →

Låt Träffpunkten bli en vändpunkt

(Av David Thell) Igår kunde vi läsa att alliansen i Vallentuna (M, Kd, C och L) valt att tillfälligt backa från förslaget att flytta Träffpunkten. Alliansen öppnar enligt sitt eget pressmeddelande för dialog med berörda föreningar under hösten innan man lägger fram ett nytt förslag i frågan. Naturligtvis är det positivt att alliansen lyssnar på... Continue Reading →

Om idrott är bra medicin, så måste man ju få tillgång till den.

(av Jerri Bergström) Stockholmsidrottens skriande behov av idrottshallar måste tillgodoses. Nu är det bråttom och då gäller det att vara kreativ och okonventionell. Därför har jag (Jerri Bergström), Lars Bryntesson och Conny Fogelström skrivit en motion till Stockholms Regionfullmäktige där vi föreslår: att uppdra till Fastighets- och servicenämnden samt Trafiknämnden att inventera regionens fastighetsbestånd, såväl... Continue Reading →

Hög risk för kommunen vid etablering av Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan (IES) är på väg att etablera sig i Vallentuna. Vi i Socialdemokraterna välkomnar IES till Vallentuna men vi ställer oss samtidigt mycket kritiska till de villkor för etablering som moderatstyrda alliansen i Vallentuna är på väg att genomdriva. I villkoren anges att IES har rätt att avsluta hyresavtalet efter fyra år samtidigt... Continue Reading →

Danderyd och det kommunala utjämningssystemet

(Av David Thell) Danderyds kommun går back och skyller delvis på det kommunala utjämningssystemet. På så sätt försöker man skydda sig själv från kritik genom att skylla på andra kommuner. De borgerliga politikerna i Danderyd utnyttjar faktumet att många missförstår hur det kommunala utjämningssystemet är finansierat och hur det fungerar. Det är de inte ensamma... Continue Reading →

Utveckla Vallentunas landsbygd genom EU-samarbetet Leader

(Av Gustav Elfström och Jaana Tilles) Vi i Vallentunas Socialdemokrater anser att det är dags för Vallentuna att delta i det EU-stödda samarbetet Leader som handlar om lokalt ledd utveckling på landsbygden. Leader bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor med EU som medfinansiär. Målet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga landsbygdsområden som ska... Continue Reading →

Arbetsschemat och vägen till hållbart skiftarbete

(Av: David Thell) De senaste dagarna har en stor del av piloterna på SAS varit uttagna i strejk. Orsakerna till strejken är flera men en avgörande faktor är enligt arbetstagarorganisationerna schemaläggning. Konflikten sätter därmed fingret på något som påverkar en relativt stor del av alla arbetande svenskar; nämligen schemaläggning i samband med skiftarbete. Uppemot 23... Continue Reading →

Hur bemöter vi myterna om medias vänstervridning?

(Av David Thell) Något som ofta lyfts från olika debattörer är medias påstådda vänstervridning. Opinionsundersökningar bland journalister har exempelvis påvisat en överrepresentation för sympatier för miljöpartiet och vänsterpartiet i journalistkåren men å andra sidan också visat på en underrepresentation för sympatier för Socialdemokraterna. Den totala övervikten har dock legat gentemot de s.k. rödgröna partierna. Sympatier... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑