Alliansens så kallade satsning på skolan är i praktiken en besparing

(Av Gustav Elfström)

I måndags var det en pandemibegränsad fullmäktigesession (i idrottshallen med skoskydd och socialt avstånd) om Vallentuna kommuns budget för 2021. Trots utebliven debatt med hänsyn till omständigheterna framgår skillnaderna mellan de olika partierna tydligt.

På sidan 29 i den styrande alliansens kommunplan beskrivs den omfattande satsning på skolpengen som alliansen (M, L, Kd, C) anser att de gör. 19,5 miljoner höjs skolpengen med. Barn- och ungdomsnämndens (BUN) budget minskas samtidigt med 15,8 miljoner. Anslagen till skolan ökar således med 3,7 miljoner, eller en halv procent jämfört med tidigare år. Det som alliansen kallar en satsning klarar med andra ord inte ens av att kompensera för den årliga kostnadsökningen i samhället. Istället innebär alliansens ”satsning” minskade resurser och besparingskrav.

Socialdemokraterna står generellt bakom tanken att skolpengen är prioriterad att höja. Rektorerna är dom som har bäst position att göra ekonomiska prioriteringar på sin egen skola. Med det sagt är det inte heller oproblematiskt att nu för andra året i rad göra stora besparingar i BUN:s verksamhet. Under kommunplanedagen fick vi höra exempel på vad alliansens neddragningar på BUN innebär i praktiken. All service till invånarna, gällande t.ex. skolskjuts, som går utöver lagens miniminivå är för generöst och kommunen arbetar nu för att anpassa sin verksamhet till lagens bottennivå generellt. För att spara pengar på städning av skolorna läggs städuppdraget ut på privata utförare medan kommunens egen städservice, som i utvärderingar visat både kostnadseffektivitet och hög kvalitet, får skära ned till priset av sämre arbetsvillkor för städpersonalen. Efter att förra årets besked om neddragningar fick vi på löpande band meddelanden om kompetent personal som slutade på förvaltningen hellre än att vänta på att bli uppsagd. Vad väntar oss med årets besparingar?

Socialdemokraterna ser flera viktiga områden där förvaltningen har en viktig roll och där resurser behövs. Det behöver finnas centrala resurser att sätta in när Vallentunaelever har behov av extraordinära stödåtgärder. Saknas det pengar för detta sviker vi både det enskilda barnet och de elever vars studieförutsättningar försämras när deras kamrater inte får rätt stöd för att fungera i klassrummet. Vallentuna har också jättestora utmaningar med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa. Områden där det krävs gemensamma satsningar och stöd till skolorna att hantera denna svåra uppgift.

I slutändan handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället. Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn jämfört med Alliansens 283 kr per barn. För en förskola med 80 barn möjliggör det i alla fall en till anställd som kan avlasta våra hårt belastade pedagoger i förskolan. Det behövs egentligen mer men denna ökning är ett steg på vägen. 12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på Vallentunas skolor.

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % högre skolpeng, till våra landsbygdsskolor. Och det behövs. Idag lyckas Vallentuna inte säkerställa en likvärdig skolgång för alla elever. Ryms den nödvändiga satsningen på landsbygdsskolorna i Alliansen och SD:s budgetförslag?
Inte heller gynnas landsbygdsskolorna av den höjda skolpengen för de äldre årskurserna eftersom de bara har årskurs 6. Istället väntar en besparing eftersom årskurs F-5 bara får en procent uppräkning medan de generella kostnaderna i samhället för löner och varor beräknas öka med 2,2 procent. Landsbygdsskolorna framstår som de stora förlorarna när Alliansen och SD lägger sina budgetförslag.

Socialdemokraterna vill också skapa ekonomiska förutsättningar att stärka kommunens eftersatta skolbibliotek, vi stärker studie- och yrkesvägledningen och satsar 10 miljoner till kompetensutveckling av pedagogisk personal och en pott för utvecklingssatsningar skolorna kan söka pengar för.

Vallentuna måste lyckas med att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. Idag ser vi att det spelar roll var i kommunen och vilka dina föräldrar råkar vara för dina chanser att nå framgång i skolan. Så ska det inte vara. Socialdemokraternas budget kan inte under ett år laga alla de hål som Alliansens underfinansiering av skolan skapat men det är ett steg i rätt riktning.

Jag är stolt över att vara aktiv i ett parti som kämpar för allas lika möjligheter oavsett de förutsättningar du föds med. Socialdemokraternas budget innebär att vi vill höja skatten från låga 19 kr till 20 kr. Det är pengar som vi har igen många gånger om eftersom investeringar i våra barn är både medmänskligt och samhällsekonomiskt lönsamt!

(Texten är skriven av Gustav Elfström, kommunfullmäktigeledamot för Socialdemokraterna i Vallentuna)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑