Låt Träffpunkten bli en vändpunkt

(Av David Thell)

Igår kunde vi läsa att alliansen i Vallentuna (M, Kd, C och L) valt att tillfälligt backa från förslaget att flytta Träffpunkten. Alliansen öppnar enligt sitt eget pressmeddelande för dialog med berörda föreningar under hösten innan man lägger fram ett nytt förslag i frågan. Naturligtvis är det positivt att alliansen lyssnar på den kraftiga kritiken och väljer att ta ett omtag. Det ska de ha en eloge för. Däremot borde denna situation aldrig ha uppstått. Dialog med berörda organisationer borde naturligtvis ha skett i förväg. En konsekvensanalys borde ha presenterats.

Situationen med Träffpunkten är dock en del i ett mönster i hur politiska beslut fattas av alliansen i Vallentuna. Det visar på att inkludering av de som berörs av beslut inte är en naturlig del i beslutsfattandet och att analyserna som ligger till grund för besluten är bristfälliga. Nedläggningen av AMA baserades på en bristfällig rapport där brukare och personal i den berörda avdelningen aldrig hördes. Etableringen av engelska skolan sker utan en ordentlig analys på hur överskottet på skolplatser i kommunen kommer att påverka andra verksamheter. I tillägg kan de som följt kommunfullmäktiges sammanträden se att det är förvånansvärt tyst från alliansens ledamöter. Alliansen möter i princip aldrig upp till debatt eller svarar på frågor om de inte är så tvungna genom bl.a interpellationer.

Att inte visa en genuin vilja till inkludering, att inte vilja utreda samt att systematiskt undvika debatt är alla olika tecken på en auktoritär syn på ledarskap. Ett ledarskap där man främst vill förmedla en bild av handlingskraft snarare än delaktighet och öppenhet. Det är tyvärr inget unikt för alliansen i Vallentuna. Vi kan se liknande former av ledarskap i olika politiska läger både till höger och vänster, samt inom både näringsliv och föreningsliv.

Visst är det nu så att vissa former av beslut kräver snabba beslutsvägar och snabbt beslutsfattande. Det finns yrkesgrupper där situationer regelbundet uppstår som kräver snabba intuitiva beslut och där man anpassat procedurer och processer utefter dessa förutsättningar. Forskning på beslutsfattande visar dock att olika förutsättningar för beslutsfattandet kräver olika beslutsprocesser. Väljer man beslutsprocesser som inte är anpassade efter de specifika förutsättningarna så blir besluten sämre. Politiska beslut på kommunal nivå är beslut som mycket sällan lämpar sig för intuitivt beslutsfattande utan generellt kräver dessa beslut ett mer analytiskt och eftertänksamt beslutsfattande. De lämpar sig för beslutsprocesser som tar mer tid men som samtidigt ger beslut med bättre förankring.

Låt därför den eventuella flytten av Träffpunkten bli en vändpunkt för hur politiken i Vallentuna agerar. Låt detta bli starten för ett mer dialogbaserat beslutsfattande och för ett mer öppet och dynamiskt debattklimat där våra olika ståndpunkter kan vägas mot varandra. Jag är övertygad att detta långsiktigt skulle skapa ett bättre Vallentuna för alla och att det skulle leda till bättre politiska beslut oavsett vilka politiska partier som sitter i ledande ställning.

En kommentar på “Låt Träffpunkten bli en vändpunkt

Add yours

  1. Tack för bra synpunkter och vi från IFS Vallentuna(Lokal föreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar)Tyvärr kan man också lägga till nedstängningen av Träfflokalen för personer med psykisk ohälsa, på Fabriksvägen 1a. Vi har aldrig blivit kontaktade el. fått en möjlighet till dialog utan 2 veckor efter inbjudan till öppet hus efter renovering /stängdes lokalen ner från en dag till en annan så hur gick det beslutet till???/Birgitta Nedin. ord.f. IFS – Vallentuna(Tillhör schizofreniförbundet)

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑