Vi måste bryta åtstramningarnas förbannelse

(Av David Thell)

”Det har varit en mycket bra satsning. Men i ekonomiskt kärva tider måste man spara där det går.” Citatet kommer från kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (m) i en tidningsintervju på frågan om varför Vallentuna kommun dragit ner på antalet sommarjobb för ungdomar. Enligt den moderatledda alliansen befinner sig nämligen Vallentuna i ekonomiskt svåra tider. Arbetsmarknadsavdelningen AMA lades ner vid årsskiftet. 4H-gården räddades enbart efter att en kraftig opinionsvåg stoppat alliansens planer om minskat stöd. Anhörigföreningen larmar om kraftigt höjda priser för maten på kommunens äldreboenden. Förskoleaktörer lämnar kommunen pga den låga barnomsorgspengen och i barn- och ungdomsnämndens månadsrapport för februari kan man läsa ”Det ekonomiska läget för resultatenheterna är fortsatt utmanande under 2019 och ständiga effektiviseringar behövs under året.

Detta sker dock i en period då Sverige befinner sig i en högkonjunktur och det sker i en kommun som tack vare sina fördelaktiga geografiska och demografiska förutsättningar har hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Dvs de ekonomiska förutsättningarna för Vallentuna är i grunden goda. ”Vi måste använda skattebetalarnas pengar till det som är vår absoluta kärnverksamhet” säger Parisa Liljestrand i artikeln om sommarjobben och belyser därmed att sommarjobb inte är något det offentliga ska känna ansvar för. Strävan blir tydlig; det offentliga ansvarstagandet ska minimeras och låg skatt är det övergripande målet. Med 31,08% i kommun- och landstingsskatt ligger Vallentuna idag på en 17:e plats av landets 290 kommuner gällande vem som har lägst skattesats. I valrörelsen uttalade moderaterna i tillägg att de hade som ambition att sänka skatten ytterligare nuvarande mandatperiod. Orsaken till varför Vallentuna måste effektivisera och genomföra åtstramningar i de kommunala verksamheterna ligger med andra ord mer i partiernas ideologi och syn på det offentliga än vad det ligger i kommunens faktiska ekonomi.

Det här är dock en farlig väg att vandra. Låga ambitioner för det offentliga leder ofta till ökade samhällskostnader på sikt och till ett hårdare och mer inhumant samhälle. Åtstramningar riskerar att skapa merkostnader som i sin tur leder till nya åtstramningar i en destruktiv loop.Kloka satsningar från det offentliga kan däremot i många fall betala tillbaka sig själva ekonomiskt och medmänskligt. För den ungdom som inte har de rätta kontakterna kan exempelvis ett kommunalt sommarjobb vara ett första steg in på arbetsmarknaden. Ett steg som hela samhället vinner på i längden. När kommunen driver förskoleverksamheten med en barnomsorgspeng så låg att privata aktörer anser att de inte kan bedriva en kvalitativ verksamhet så är detta något som leder till negativa effekter på sikt. Det är nämligen redan i förskoleåldern som grunden läggs för ett livslångt lärande. Vi kan också enkelt finna tydliga exempel på hur åtstramningar i många fall leder till ökade kostnader ganska direkt. När socialnämnden i Vallentuna under 2017 gick med underskott på över 30 miljoner kronor var exempelvis skenande konsultkostnader pga hög personalomsättning den största faktorn till underskottet. Att spara på personalen slog tillbaka genom att personal helt enkelt sade upp sig och kostnaderna ökade. När SKL samtidigt varnar för att personalbristen inom kommunal verksamhet kommer att öka i framtiden måste därmed ärligt ställa oss frågan; är åtstramningar den rätta vägen att möta detta behov?

Vallentuna har förutsättningarna för att möta samhällets utmaningar offensivt och proaktivt bara vi aktivt gör det valet. Då måste vi först och främst ta ett steg bort ifrån synen på det offentliga som något som existerar bara för att upprätthålla enbart en liten kärna utav utvald välfärd. Istället måste vi betrakta det offentliga som vår möjlighet att forma samhället dit vi vill. Vi måste sluta se åtstramningar som den enda naturliga reaktionen till budgetar som inte håller. Istället måste vi utvärdera orsak och samband på ett mycket bättre sätt än idag. Vi måste börja betrakta kommunens verksamheter som en del av en helhetssyn på vad samhället skall vara och bestå utav. Det vi gemensamt investerar i idag genom skattsedeln är nämligen det vi ser effekterna av i morgon.

Tillsammans har vi alla möjligheter att skapa ett Vallentuna som på riktigt lever upp till devisen att här är platsen där människor och idéer växer men då måste vi först slå oss loss ifrån åtstramningarnas förbannelse.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑