AMA-utredningen borde granskas

(av David Thell)

Den styrande alliansen i Vallentuna har valt att inte låta en extern part granska den utredning som föregick nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen AMA. Istället väljer man att lägga locket på och gå vidare med flera frågor obesvarade. Förtroendet för kommunens förtroendevalda och de processer som föregår kommunala beslut riskerar därmed att urholkas.

Den utredning som alliansen använde som grund för att lägga ner AMA har mötts av kraftig kritik. Kritiker menar på att utredningen innehåller direkta sakfel och man pekar på att personal och ledning på AMA inte har hörts i utredningen. Lägg därtill att den styrande alliansen givit olika besked om hur utredningen används. Till en början påstod alliansen att beslutet att lägga ner var väl förberett med hänvisning till just utredningen. I ett senare skede, när utredningen stött på omfattande kritik, har alliansen framfört att utredningen inte låg till grund för beslutet utan att det var ett rent politiskt beslut att lägga ner AMA.

De individer som drabbats av AMA:s nedläggning har känt stark oro inför framtiden. Det är förståeligt då de flesta former av omorganisationer och arbetsplatsnedläggningar ofta leder till oro hos de som påverkas. De allra flesta människor klarar dock av att ta emot beslut om omorganisering om de känner att de bemöts respektfullt och om det ges tydlig och korrekt information. Likaså om det i beslutet finns en tydlig och väl genomarbetad plan inför framtiden för de som påverkas negativt utav beslutet. Det förutsätter samtidigt öppen och tydlig dialog med berörda parter både före och efter beslut vilket leder till färre rykten, minskad oro och bättre beslutsunderlag. Nedläggningsbeslutet av AMA omgärdas nu istället av obesvarad kritik och rykten om oegentligheter och de inblandade känner sig enormt dåligt bemötta.

När beslut ska tas gällande verksamheter som AMA är det av yttersta vikt att dessa beslut bereds på bästa möjliga sätt. Vi har sakliga grunder för att se att så inte skett vad gäller AMA. En extern granskning av utredningen hade nu kunnat ta död på flera rykten men också givit bättre grund för beslutsfattandet i kommunen i framtiden. Det hade också givit alliansen en möjlighet till upprättelse. Nu stärker det istället våra misstankar om att detta beslut är fattat på dålig grund och att alliansen har något att dölja. Medborgarnas förtroende för kommunens tjänstemän och politiker riskerar i förlängningen att ta stor skada.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑