Inför en ny hyresmodell för Vallentunas skolor

(Av Thomas Arctaedius)

En relativt stor del av skolornas utgifter utgörs av hyra. En skola som hyr sina lokaler av Vallentuna kommun betalar hyra utifrån en modell för hur hyran bestäms, som fastställes av kommunen, en så kallad ”hyresmodell”. Vallentuna införde den 1 juli 2011 en ny hyresmodell som lite förenklat innebär att skolorna betalar hyra utifrån hur stor yta skolan har. Avsikten var bland annat att med modellen skapa incitament för skolan att minska sin ytanvändning och därigenom sänka sin hyreskostnad. Detta verkar inte ha fungerat riktigt.

Mycket har hänt i kommunen och i skolorna sedan 2011 och i andra kommuner har olika system för hyressättning testats och utvärderat. Dagens modell i Vallentuna missgynnar små skolor och skolor i stora gamla lokaler byggda utifrån äldre tiders syn på hur skolor skulle se ut. Dagens modell missgynnar även verksamheter som har lokaler med sämre kvalitet och/eller funktion. Det är mer än dags att Vallentuna tar fram en ny modell för hyressättningen av kommunens skollokaler.

Exempel på möjliga modeller för hyressättning som används i andra kommuner:

  • Areaeffektivitet – att hyran utgår från area men att arenas bedöms utifrån sin effektivitet, dvs skolan betalt mindre för de delar av lokalytan som är svåra eller omöjliga att använda
  • Funktionshyra där hyran sätts i nivåer som avspeglar skollokalernas funktion och kvalité
  • Värderingsparametrarna där hyras sätt från en värdering av lokalernas ändamålsenlighet, inomhusmiljö och omgivning (närhet till kommunikationer eller centralort)

 
En analys av lämplig modell för Vallentuna bör genomföras initialt, där konsekvenser noggrant analyseras. Därefter kan en ny modell beslutas och införas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑