Grönare mat i skolan och ett hållbarare Vallentuna

(av Sandra Rudeberg)

Nyligen släppte FN:s klimatpanel, IPCC, en rapport som visar att klimatförändringarnas konsekvenser är mer extrema än vi tidigare trott (i klimatavtalet som slöts i Paris i december 2015 är målet att den globala uppvärmningen ska stanna under 1,5 grader). Konsekvenserna av 2 graders global uppvärmning är ohyggliga med bland annat minskade skördar, havererad livsmedelsförsörjning, väpnade konflikter, klimatflyktingar, förlorad biologisk mångfald, issmältning vid polerna och en kraftigt stigande havsnivå. Forskarna är eniga om att klimatförändringarna beror på människors utsläpp av växthusgaser och flera tunga forskningsrapporter visar att vi radikalt och snabbt måste minska vår köttkonsumtion för att kunna undvika de värsta klimatscenarierna. Vi måste därför göra allt vi kan för att minska våra växthusgasutsläpp och skolorna i Vallentuna kan spela en nyckelroll genom att servera mer hållbar växtbaserad mat. Samtidigt lär de eleverna om hur man äter hållbart och hälsosamt. Det frigör dessutom pengar för ökad kvalitet på maten.

Livsmedelsproduktion är en av de största utsläppskällorna efter fossila bränslen och avskogning. Globalt står den enligt FN för 20-25 procent av utsläppen. Enligt World Watch Institute som även räknar indirekta utsläpp står enbart djurhållningen för hälften av alla utsläpp. Ändra sina matvanor är något som alla kan göra för en bättre miljö utan allt för stora uppoffringar. Om man ersätter nötkött med tex. kyckling minskar utsläppen med 85 procent. Ersätt nötkött med bönor och minskningen blir 99 procent.

Utöver klimatfrågan finns det många andra starka skäl till att dra ner på köttkonsumtionen. Bara sedan 90-talet har svenskarnas köttkonsumtion ökat med 40%. Sverige använder ca 80% av jordbrukslandskapet till djurhållningen. Detta räcker ändå inte till mer än lite drygt hälften av Sveriges köttkonsumtion, resten importerar vi. Dessutom importerar vi bland annat 385 000 ton sojabönor som djurfoder från Amazonas. De ”svenska” sojabönorna odlas på skövlad regnskogsmark motsvarande 300 000 fotbollsplaner. Man kan därför fråga sig hur ”svenskt” svenskt kött i själva verket är? Dessutom innebär djurindustrin att vi utfodrar vår boskap med mat som istället borde gå till hungrande människor i andra delar av världen. Genom att verka för minskad köttkonsumtion får vi möjligheter att se till att det kött som konsumeras kommer från djur som behandlats på ett mer etiskt sätt och att importerat kött ersätts av lokalproducerat svenskt.

Det är lätt att tänka att det bara är en fråga om att äta rätt sorts kött. Viss sorts kött har trots allt högre klimatpåverkan och bidrar inte till den biologiska mångfalden. Annat kött har lägre klimatpåverkan och det finns positiva effekter för den biologiska mångfalden av t.ex. betande djur. Men Naturskyddsföreningen menar att det inte räcker att byta till ekologiskt kött eller naturbeteskött för klimatets och miljöns skull. Vi måste minska den totala mängden kött vi äter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑