Den skadliga bostadspolitiken

(Av David Thell)

Vi har idag i Stockholmsregionen ett skevt utbud utav bostäder. Förutom en uppenbar generell brist på bostäder föreligger ett stort underskott av hyresrätter i bostadsbeståndet. Bristen på hyresrätter slår dubbelt. Den drabbar redan förfördelade grupper genom svårigheten att få tag på ett rimligt boende men det slår också mot samhällets ekonomi generellt. Forskning visar bland annat tydliga samband mellan matchning på arbetsmarknaden och andelen hyreslägenheter i bostadsbeståndet. Lägre andel hyreslägenheter ger inlåsningseffekter och lägre flexibilitet. En flytt vid ägande av bostaden blir förknippat med ekonomisk risk vilket gör människor mindre benägna att röra på sig. De får då svårare att finna en bostad där det finns arbete och arbetsgivare får i sin tur svårare att locka till sig arbetskraft. Marknaden idag ger med andra ord mindre individuell frihet, lägre flexibilitet samtidigt som det slår mot låginkomsttagare.

Det går inte att komma ifrån det faktum att det idag är svårt att bygga billigare hyresrätter och därmed kunna ge billigare hyror. En del i problematiken ligger i den lagstiftning Sverige inkorporerade i syfte att harmonisera med EU-rätt. En ändring genomförd trots tveksamheter om EU:s lagstiftning verkligen krävde detta. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 2§ står det därmed: ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer”. Byggnation i kommunägda bostadsbolag måste därmed ske med krav på avkastning och samhällsbehovet hamnar i andra hand. Möjligheten att bygga där marknaden inte vill, och för de grupper som har behov utav samhällets stöd, har därmed inskränkts.

Lägg därtill att skattesystemet idag subventionerar eget ägande genom ränteavdrag som inte kan komma hyresgäster till dels. Systemet ger billigare boende till de som har kapital och dyrare boende till de som måste hyra. Hyresgästföreningen har beräknat månadskostnaden för en hyresrätt på 75kvm till 4000kr högre än för motsvarande bostadsrätt. Delvis som ett resultat utav privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter.

Vi måste därför långsiktigt arbeta för att hyresrätten höjs i status. Inte genom att släppa lös marknadskrafter och avreglera hyresregleringen. Detta skulle vara kostsamt och slå hårt mot redan utsatta grupper. Hyresgästföreningen beräknar samhällskostnaderna för att avreglera hyressystemet idag till 2 miljarder årligen. Men vi måste genom offentlig stimulans och andra offentligt drivna åtgärder säkerställa att hyresrätten ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar som egenägda bostäder. Vi måste också säkerställa att allmännyttan ges bättre förutsättningar att verka för samhällets bästa utan krav på avkastning i nivå med privatägda bostadsbolag. Den fria marknadens mekanismer strävar enbart efter vinst till ägarna, inte efter boenden till alla medborgare och de som inte är ”lönsamma”. Sist men inte minst så måste vi stoppa utförsäljningarna och ombildningarna av offentligt ägda hyresbostäder. Det är en bostadspolitik som är skadlig för hela Stockholmsregionen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑