Ge tillbaka elnäten till folket

(Av: Jerri Bergström)

Monopolet vill alltid maximera sina vinster och tar därför ut ett högre pris än på en konkurrensutsatt marknad. Konsumenterna blir lidande, och vi får en ineffektiv resursanvändning. Exempelvis oljebolag (t.ex. OPEC) när priser på världsmarknaden börjar sjunka så brukar de utvinna mindre olja, vilket pressar upp priserna och leder till större vinster igen.

Att aktiebolaget som huvudregel ska bedrivas med vinstsyfte kan utläsas ur stadgandet i 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen. Bestämmelsen stadgar att: ”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.”. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören, ska inom ramen för bolagets verksamhet, beakta och investera i varje tänkbart ”intresse” så länge nuvärdet av denna investering är positivt. Monopolmarknader hanteras därför bäst av det offentliga eller allmännyttiga då de inte eftersträvar vinstmaximering, utan deras uppdrag är att uppfylla ett allmänintresse på effektivaste sätt.

Elnät är ett av flera naturliga monopol (ex. infrastruktur av olika slag, elnät, järnvägar osv.), där det inte är gynnsamt att flera aktörer är med och producerar för de kan aldrig producera mer effektivt än en enda aktör. Privata bolag är därför inte lämpliga ägare av naturliga monopol eftersom det innebär en intressekonflikt liknande den som finns inom vård, skola och omsorg. Vems eller vilkas intressen sätts i högsätet, konsumenternas eller aktieägarnas?

De enorma skillnaderna i nätavgifterna beroende på var man bor visar tydligt på att dagens system är djupt orättvist och oskäligt. Trots skärpt lagstiftning så har nuvarande regelverk visat sig vara tandlöst och otillräckligt för att komma till rätta med riskkapitalisternas och pensionsfondernas övervinster på elnätsmarknaden. Därför ska de allmänna distributionsnäten för elektrisk energi ha allmännyttigt huvudmannaskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑