Karlbergsskolans framtid?

(Av: Gustav Elfström) 

Från hösten år 2017 har det förts en politisk diskussion om skolorganisationen i kommunen. Trots många olika förslag för grundskolans organisering blev den enda stora beslutade förändringen innan valet att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan skulle slås ihop till en gemensam F-9 enhet. Beslut fattades samtidigt om att Hjälmstaskolan och Karbyskolan skulle kvarstå i nuvarande former och lokaler.

Karlbergsskolan hamnade tyvärr i ett mer otydligt läge. Det beslutades visserligen att Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan ska utveckla en nära samverkan samt att förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade bristerna i karlbergsskolans lokaler ska utredas. I övrigt sköts beslut om skolans vara eller icke vara på framtiden. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslog att ett tydligare besked skulle ges till Karlbergsskolans personal, elever och elevanhöriga. Socialdemokraterna yrkade på att Karlbergsskolan skulle kvarstå i nuvarande form (i nybyggda alternativt renoverade lokaler), Miljöpartiet ville behålla Karlbergsskolan på sin nuvarande plats och utreda vidare renovering medan Liberalerna menade på att Karlbergsskolan skulle flytta in Hjälmstaskolan inför höstterminen 2019 och att de två tidigare skolorna bildar en gemensam F-6-enhet.

Under valrörelsen blossade därefter en hård debatt upp om vilket beslut som egentligen hade fattats. Moderaterna framhöll, helt riktigt, att inget beslut om att lägga ned Karlbergsskolan hade fattats. Socialdemokraterna och Liberalerna menade samtidigt på att det var olyckligt att det rådde osäkerhet huruvida Karlbergsskolan skulle finnas kvar eller inte. Osäkerheten riskerade att få personal och elever att välja andra tryggare alternativ för framtiden. Under valveckan gick Moderaterna sedan ut med budskapet ”En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan”. Det var ju ett besked så tydligt som något och innebar att enbart Liberalerna nu ville lägga ned Karlbergsskolan.

Därför är det med viss förvåning man nu läser Alliansens förslag till investeringsplan för åren 2017-2028. Kostnaderna för Karlbergsskolans upprustning har inte tagits höjd för. Detta trots att det finns preliminärt underlag för dessa kostnader som mycket väl duger för att göra antaganden i investeringsplanen. Frågan blir därmed om Moderaternas vallöfte kvarstår om att Karlbergsskolan skall behållas? Om så är fallet; Varför har Alliansen inte tagit höjd för detta i investeringsplanen trots att preliminära kostnadsberäkningar finns?

2018 går mot sitt slut men elever, personal och anhöriga på Karlbergsskolan lever fortfarande i osäkerhet över framtiden. Det är dags att Alliansen lägger korten på bordet. Har Karlbergsskolan en framtid eller var löftet Moderaterna gav under valveckan inget annat än tomma ord?

(Not: frågorna i texten har ställts som en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) från Jaana Tilles (S) inför kommunfullmäktiges sammanträde 12/11-2018. Läs mer här)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑