Ge invånarna bättre insyn

(Av Anna-Maria Valladolid) En politisk motion har en lång väg att gå från ax till limpa. Mellan förslag, beslut och eventuell verkställighet är det svårt som kommuninnevånare att på ett enkelt och snabbt sätt kunna se var frågan befinner sig och hur det går. Vilka nämnder och kommunala råd är remissinstans? När har de sina... Fortsätt läsa mer →

Ge tillbaka elnäten till folket

(Av: Jerri Bergström) Monopolet vill alltid maximera sina vinster och tar därför ut ett högre pris än på en konkurrensutsatt marknad. Konsumenterna blir lidande, och vi får en ineffektiv resursanvändning. Exempelvis oljebolag (t.ex. OPEC) när priser på världsmarknaden börjar sjunka så brukar de utvinna mindre olja, vilket pressar upp priserna och leder till större vinster... Fortsätt läsa mer →

Karlbergsskolans framtid?

(Av: Gustav Elfström)  Från hösten år 2017 har det förts en politisk diskussion om skolorganisationen i kommunen. Trots många olika förslag för grundskolans organisering blev den enda stora beslutade förändringen innan valet att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan skulle slås ihop till en gemensam F-9 enhet. Beslut fattades samtidigt om att Hjälmstaskolan och Karbyskolan skulle kvarstå i... Fortsätt läsa mer →

Gör din röst hörd

Välkommen till Frekvens. En nystartad sida med rötterna i Vallentuna. En sida vars grundvärdering ligger i synen att vi måste sträva efter ett fritt, jämlikt och solidariskt samhälle. Ett samhälle utan rasism och med jämlikhet. Namnet syftar till att all kommunikation sker genom olika frekvenser; ljud, ljus, färger, radiovågor etc. Här vill vi nämligen ge... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑