Låt Träffpunkten bli en vändpunkt

(Av David Thell) Igår kunde vi läsa att alliansen i Vallentuna (M, Kd, C och L) valt att tillfälligt backa från förslaget att flytta Träffpunkten. Alliansen öppnar enligt sitt eget pressmeddelande för dialog med berörda föreningar under hösten innan man lägger fram ett nytt förslag i frågan. Naturligtvis är det positivt att alliansen lyssnar på... Fortsätt läsa mer →

Om idrott är bra medicin, så måste man ju få tillgång till den.

(av Jerri Bergström) Stockholmsidrottens skriande behov av idrottshallar måste tillgodoses. Nu är det bråttom och då gäller det att vara kreativ och okonventionell. Därför har jag (Jerri Bergström), Lars Bryntesson och Conny Fogelström skrivit en motion till Stockholms Regionfullmäktige där vi föreslår: att uppdra till Fastighets- och servicenämnden samt Trafiknämnden att inventera regionens fastighetsbestånd, såväl... Fortsätt läsa mer →

Danderyd och det kommunala utjämningssystemet

(Av David Thell) Danderyds kommun går back och skyller delvis på det kommunala utjämningssystemet. På så sätt försöker man skydda sig själv från kritik genom att skylla på andra kommuner. De borgerliga politikerna i Danderyd utnyttjar faktumet att många missförstår hur det kommunala utjämningssystemet är finansierat och hur det fungerar. Det är de inte ensamma... Fortsätt läsa mer →

Utveckla Vallentunas landsbygd genom EU-samarbetet Leader

(Av Gustav Elfström och Jaana Tilles) Vi i Vallentunas Socialdemokrater anser att det är dags för Vallentuna att delta i det EU-stödda samarbetet Leader som handlar om lokalt ledd utveckling på landsbygden. Leader bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor med EU som medfinansiär. Målet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga landsbygdsområden som ska... Fortsätt läsa mer →

Arbetsschemat och vägen till hållbart skiftarbete

(Av: David Thell) De senaste dagarna har en stor del av piloterna på SAS varit uttagna i strejk. Orsakerna till strejken är flera men en avgörande faktor är enligt arbetstagarorganisationerna schemaläggning. Konflikten sätter därmed fingret på något som påverkar en relativt stor del av alla arbetande svenskar; nämligen schemaläggning i samband med skiftarbete. Uppemot 23... Fortsätt läsa mer →

Hur bemöter vi myterna om medias vänstervridning?

(Av David Thell) Något som ofta lyfts från olika debattörer är medias påstådda vänstervridning. Opinionsundersökningar bland journalister har exempelvis påvisat en överrepresentation för sympatier för miljöpartiet och vänsterpartiet i journalistkåren men å andra sidan också visat på en underrepresentation för sympatier för Socialdemokraterna. Den totala övervikten har dock legat gentemot de s.k. rödgröna partierna. Sympatier... Fortsätt läsa mer →

Snålt, okunnigt och pinsamt.

(Av Catharina Hedrenius) Samma personer som tycker att traditioner ska bevaras väljer att montera ner kultur. Det är snålt, okunnigt och pinsamt. Hur bidrar t.ex rika Täby till ett rikt kulturliv i storstadregionen? Jo, genom att lägga ner sin kulturskola och sedan snylta på grannkommunens skattebetalare: man tycker att Vallentuna ska stå för orkesterverksamhet i... Fortsätt läsa mer →

Vi måste bryta åtstramningarnas förbannelse

(Av David Thell) "Det har varit en mycket bra satsning. Men i ekonomiskt kärva tider måste man spara där det går." Citatet kommer från kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (m) i en tidningsintervju på frågan om varför Vallentuna kommun dragit ner på antalet sommarjobb för ungdomar. Enligt den moderatledda alliansen befinner sig nämligen Vallentuna i ekonomiskt... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑