Kommunen, lönen och jämställdheteni

(Av Jaana Tilles och David Thell) Alliansen planerar att skjuta på den årliga löneöversynen för kommunens anställda, från våren fram till hösten. Något som kan ses som ännu en effekt av att driva en kommun på konstant sparlåga. Kommunen motiverar beslutet med att man ännu inte kan se hur stort utrymme som finns i årets... Fortsätt läsa mer →

AMA-utredningen borde granskas

(av David Thell) Den styrande alliansen i Vallentuna har valt att inte låta en extern part granska den utredning som föregick nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen AMA. Istället väljer man att lägga locket på och gå vidare med flera frågor obesvarade. Förtroendet för kommunens förtroendevalda och de processer som föregår kommunala beslut riskerar därmed att urholkas. Den... Fortsätt läsa mer →

Vallentuna behöver bli en äldrevänlig kommun.

(Av Anna-Maria Valladolid) Vi lever allt längre, och andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det som brukar kallas för ”den demografiska utmaningen” behövs ett brett, strategiskt och förebyggande arbete.  Vi behöver förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Tvärpolitiskt, nämndövergripande och i dialog med Vallentunas... Fortsätt läsa mer →

Vallentuna borde erbjuda kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

(Av Jaana Tilles) Bostad är en social rättighet. Personer med funktionsnedsättning tvingas samtidigt ofta ställa högre krav på storleken, tillgängligheten och ändamålsenligheten när det gäller bostad för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Flertalet som är i behov av gruppbostäder, servicebostäder mm. har ingen möjlighet att själva välja sin bostad och med... Fortsätt läsa mer →

Att tjäna pengar

(av David Thell) "I det här sosselandet är det fult att tjäna pengar". Har ni hört den kommentaren någon gång? Själv hör jag den då och då. I olika former men med samma grundbudskap; vi sossar är avundsjuka och att tjäna pengar tycker vi är fult. Ett utryck för en upplevd orättvisa. Har man hög... Fortsätt läsa mer →

Vi behöver en nollvision för fallolyckor

(Av Ing-Marie Elfström) Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2013 omkom 1662 personer i fallolyckor. Flest dödliga skador sker i åldersgruppen 80-89 år. Det är fyra gånger fler än i trafikolyckor. 270 000 personer uppsökte ett akutsjukhus. Kostnaderna för fallolyckor... Fortsätt läsa mer →

Till vad går skolpengen i Vallentuna?

(Av Jaana Tilles) Den största delen av kommunens skatteintäkter går till Barn- och ungdomsnämnden. Under 2019 blir det nästan 800 miljoner kronor. Kommunens ambition är att våra skolor ska ligga bland de 30 bästa i landet. Då gäller det samtidigt att medvetet rikta pengarna dit de gör mest nytta och ger resultat. I Skolverkets kostnadsstatistik... Fortsätt läsa mer →

Replik – Om SD:s bostadspolitik

(Av David Thell) Den 10:e januari fick jag en debattartikel publicerad i Mitti Vallentuna med skarp kritik mot Sverigedemokraternas föreslagna bostadspolitik i Vallentuna (läs här, längre version här). Idag kom SD:s replik skriven av SD:s gruppledare i Vallentuna, Martin Siltanen (läs här). Jag vill med detta inlägg ge en slutreplik. Först vill jag adressera påståendena... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑